Regulamin Usług

Regulamin korzystania z usług Level Up Studio

Poznań, 1.10.2023

DEFINICJE

 1. Usługodawca – Level Up sp. Z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Warmińskiej 1, 62-002 Poznań;
 2. Usługa – usługi świadczone przez Usługodawcę̨;
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usług Usługodawcy;
 4. Konto Klienta – utworzone konto Klienta w systemie informatycznym eFitness służącym do obsługi Level Up Sp. z o.o., zawierające dane osobowe (imię, nazwisko, nr tel, mail) oraz historię zakupionych karnetów, wejść, płatności itp.

ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z USŁUG LEVEL UP

 1. Level Up Studio zarządzane jest przez Level Up Sp. Z o.o.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług Level Up Studio.
 3. Warunkiem przebywania na terenie Level Up Studio jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i przestrzeganie zawartych w nim zasad.
 4. Level Up Studio czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 22.00 oraz w soboty i niedziele w godz. 8.00 – 14.00.
 5. Decyzję o dopuszczeniu Klienta do korzystania z usług i przebywania na terenie Level Up Studio każdorazowo podejmuje Zarządzający.
 6. Korzystający z usług Level Up Studio zobligowani są do:
  a) stawienia się przed rozpoczęciem usługi w Recepcji Level Up Studio celem zgłoszenia swojej obecności oraz w przypadku jeśli usługa nie została wcześniej opłacona – uregulowania należności.
  b) aby dokonać́ kolejnych rezerwacji usług w Level Up Studio wymagane jest uregulowanie wcześniejszych należności.
  c) w przypadku korzystania ze „strefy sport” – przebywania w nim bez obuwia lub w obuwiu czystym i dostosowanym do nawierzchni (płaska podeszewa buta)
  d) stosowania się do wytycznych Zarządzającego;
  e) zachowania czystości i porządku na obiekcie oraz w jego najbliższym otoczeniu;
  f) niezakłócania spokoju osobom korzystającym z usług w tym samym czasie;
  g) bezzwłocznego informowania Zarządzającego o wszelkich usterkach, uszkodzeniach sprzętu lub innych nieprawidłowościach.
 7. Klientom Level Up Studio zabrania się:
  a) niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu;
  b) wnoszenia i spożywania na terenie kortów napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu;
  c) zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających;
  d) przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych;
  e) używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uważanych za obelżywe.

ZASADY ODWOŁYWANIA USŁUG LEVEL UP

 1. Klient, który odwoła usługę co najmniej 24 h przed jej rozpoczęciem nie będzie ponosił żadnych opłat.
 2. W sytuacji, gdy Klient dokona odwołania usługi tego samego dnia, w którym miała ona zostać́ zrealizowana, jest zobowiązany do poniesienia 50% ceny danej usługi.
 3. Odwołanie danej usługi należy zgłaszać́ bezpośrednio w Recepcji Level Up Studio lub sms-em, telefonicznie, mailowo.
 4. W przypadku gdy Klient nie stawi się na ustalony termin i nie poinformuje o tym fakcie Recepcji Level Up Studio jest zobowiązany do pokrycia 100% wartości usługi.
 5. Klientowi korzystającemu z karnetu, który nie stawi się na ustalony termin usługi i nie poinformuje o tym fakcie Recepcji, zostaje odnotowane wejście w ramach wykupionego karnetu.
 6. Decyzja w przypadku braku odwołania usługi na czas spowodowana wyjątkowymi sytuacjami losowymi jest rozparzana i podejmowana indywidualnie przez Level Up Sp. z o.o.

REGULAMIN TRENINGÓW PERSONALIZOWANYCH

 1. Klient upoważniony jest do korzystania z treningów personalizowanych wyłącznie z ważnym karnetem lub wykupionym wejściem jednorazowym.
 2. Każde wejście na trening w ramach karnetu zostaje odnotowane w systemie na koncie Klienta.
 3. Trening personalizowany odbywa się tylko po wcześniejszym umówieniu dostępnego terminu z pracownikiem Recepcji lub po wcześniejszym zapisaniu się w grafiku na stronie www / w aplikacji eFitness.
 4. W przypadku, gdy Klient nie może pojawić się na zajęciach, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Recepcji Level Up zgodnie z Zasadami odwoływania usług.
 5. Brak poinformowania o nieobecności na zajęciach skutkuję odnotowaniem wejścia w ramach karnetu na koncie Klienta.
 6. Spóźnienie na umówioną godzinę może spowodować ewentualne skrócenie czasu usługi.
 7. Klient oświadcza, że nie ma zdrowotnych przeciwskazań do prowadzenia aktywności fizycznej i bierze na siebie odpowiedzialność za swoje zdrowie podczas treningów w Level Up.
 8. Klient jest zobowiązany przekazać wszystkie wszelkie niezbędne informację dotyczące ewentualnych przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia aktywności fizycznej swojemu trenerowi.

REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH

 1. Klient upoważniony jest do korzystania z zajęć grupowych wyłącznie z ważnym karnetem lub wykupionym wejściem jednorazowym.
 2. Korzystający z zajęć grupowych w ramach karnetu zobowiązany jest do uregulowania opłaty za karnet przed przystąpieniem do zajęć.
 3. Każde wejście na zajęcia zostaje odnotowane w systemie na koncie Klienta.
 4. Wykupienie karnetu na konkretne zajęcia grupowe jest jednoznaczne ze stałym zapisem na zajęcia.
 5. W przypadku, gdy Klient nie może pojawić się na zajęciach, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Recepcji Level Up lub odznaczenie nieobecności poprzez aplikację eFitness, zgodnie z Zasadami odwoływania usług.
 6. Brak poinformowania o nieobecności na zajęciach skutkuję odnotowaniem wejścia w ramach karnetu na koncie Klienta.
 7. Klient oświadcza, że nie ma zdrowotnych przeciwskazań do prowadzenia aktywności fizycznej i bierze na siebie odpowiedzialność za swoje zdrowie podczas treningów w Level Up.
 8. Klient jest zobowiązany przekazać wszystkie wszelkie niezbędne informację dotyczące ewentualnych przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia aktywności fizycznej swojemu trenerowi.

REGULAMIN USŁUG FIZJOTERAPII / MASAŻU

 1. Klient upoważniony jest do odbycia wizyty wyłącznie z ważnym karnetem lub wykupionym wejściem jednorazowym.
 2. Każde wejście na wizytę w ramach karnetu zostaje odnotowane w systemie na koncie Klienta.
 3. Wizyta odbywa się tylko po wcześniejszym umówieniu dostępnego terminu z pracownikiem Recepcji lub po wcześniejszym zapisaniu się w grafiku na stronie www / w aplikacji eFitness.
 4. Klient jest zobowiązany przekazać wszystkie wszelkie niezbędne informację dotyczące ewentualnych przeciwskazań zdrowotnych swojemu fizjoterapeucie / masażyście podczas pierwszej wizyty w Level Up.
 5. W przypadku, gdy Klient nie może pojawić się na wizycie, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Recepcji Level Up zgodnie z Zasadami odwoływania usług.
 6. Spóźnienie na umówioną godzinę może spowodować ewentualne skrócenie czasu usługi.

REGULAMIN USŁUG DIETETYKI

Konsultacja stacjonarna:

 1. Klient korzystający z konsultacji stacjonarnej zobowiązany jest do uzupełnienia pliku otrzymanego od Recepcji Level Up (dzienniczka konsultacyjnego) oraz przesłania go na min. 12h przed ustalonym terminem konsultacji na adres mailowy:
 2. Za przygotowanie do konsultacji uznaje się przesłanie wypełnionych dokumentów. Do przesyłanego wypełnionego dzienniczka konsultacyjnego można (nie jest to obowiązkowe) dołączyć wyniki badań krwi, moczu, kału, inne badania i testy, zalecenia lekarskie pozbawione danych wrażliwych tj. PESEL, data urodzenia lub zabrać je ze sobą wydrukowane na konsultację stacjonarną.
 3. Brak przygotowania do wizyty, tj. brak przesłania dzienniczka konsultacyjnego skutkuje brakiem ich omówienia w trakcie konsultacji, co utrudnia przebieg konsultacji. Przesłane dokumenty przez Instagram, Facebook i w inny sposób, niż na adres e-mail oraz po konsultacji nie zostaną przeanalizowane.
 4. Konsultacja w gabinecie jest jednorazową analizą sposobu żywienia, składu masy ciała z wykorzystaniem profesjonalnego analizatora, objawów, stosowanej strategii żywieniowej w chorobie i/lub sporcie, stylu życia, aktywności fizycznej suplementacji z uwzględnieniem wyników badań krwi, moczu, kału oraz dodatkowych badań (jeśli zostaną przedstawione). Pacjent może zadać nieograniczoną liczbę pytań w trakcie konsultacji.
 5. Konsultacja w gabinecie jest jednorazowa i trwa do 60 minut. W przypadku spóźnienia pacjenta konsultacja nie ulega przedłużeniu o czas spóźnienia ani nie ma możliwości wykorzystania skróconego czasu z winy pacjenta w terminie późniejszym.
 6. Po konsultacji drogą mailową zostaje przesłane podsumowanie w formie karty konsultacji (w PDF) z najważniejszymi ustaleniami podczas konsultacji. Karta konsultacji może zawierać wskazówki dot. sposobu żywienia, nawodnienia, stylu życia, aktywności fizycznej, zalecenia do ewentualnych badań i konsultacji lekarskich, suplementacji. Zawartość karty konsultacji jest uzależniona od problemu żywieniowego omawianego podczas konsultacji. Karta konsultacji jest skrótowym, konkretnym zbiorem wskazówek i zaleceń w formacie PDF. Karta konsultacji nie zawiera planu żywienia, jadłospisu ani przykładowych posiłków. Karta konsultacji zostaje przesłana po konsultacji stacjonarnej w ciągu 3 dni roboczych. 
 7. Po otrzymaniu karty konsultacji pacjent ma możliwość wysłania 1 maila z pytaniami do informacji zawartych w karcie konsultacji w ciągu 3 dni roboczych. Nie odpowiadam na pytania przesłane drogą SMS, poprzez Instagrama, Facebooka czy inny komunikator.
 8. W przypadku, gdy Klient nie może pojawić się na wizycie, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Recepcji Level Up zgodnie z Zasadami odwoływania usług.

Konsultacja stacjonarna + jadłospis na 7 dni + opieka dietetyczna online przez 1 miesiąc (indywidualna, dla pary):

 1. Klient korzystający z konsultacji stacjonarnej z jadłospisem oraz miesięczną opieką online zobowiązany jest do uzupełnienia pliku otrzymanego od Recepcji Level Up (wywiad żywieniowo-zdrowotny) oraz przesłania go na min. 12h przed ustalonym terminem konsultacji na adres mailowy:
 2. Za przygotowanie do konsultacji uznaje się przesłanie wypełnionego elektronicznie wywiadu otrzymanego po zakupie jadłospisu na 7 dni – współpraca online 1 miesiąc na adres e-mail na min. 12 h przed terminem konsultacji. Do przesyłanego wypełnionego wywiadu można (nie jest to obowiązkowe) dołączyć wyniki badań krwi, moczu, kału, inne badania i testy, zalecenia lekarskie pozbawione danych wrażliwych tj. PESEL, data urodzenia.
 3. Brak przygotowania do konsultacji, tj. brak przesłania wywiadu skutkuje koniecznością zmiany terminu konsultacji do jadłospisu na 7 dni – współpraca online 1 miesiąc. Przesłane dokumenty przez Instagram, Facebook i w inny sposób, niż na adres e-mail nie są analizowane. Zmiana terminu z powodu braku przygotowania do konsultacji oznacza, że termin konsultacji zostanie ustalony w przeciągu 30 dni roboczych.
 4. Konsultacja jest jednorazowa i trwa do 60 minut. W przypadku spóźnienia pacjenta konsultacja nie ulega przedłużeniu o czas spóźnienia ani nie ma możliwości wykorzystania skróconego czasu z winy pacjenta w terminie późniejszym.
 5. Czas oczekiwania na jadłospis wynosi do 10 dni roboczych. Jadłospis na 7 dni wraz z zaleceniami, tabelą zamienników i przewodnikiem po jadłospisie zostaje przesłany drogą mailową w formacie PDF do 10 dni roboczych licząc od daty zrealizowanej konsultacji w ramach jadłospisu na 7 dni – współpraca online 1 miesiąc. 
 6. Za początek współpracy ustala się piąty dzień roboczy po przesłaniu jadłospisu i zaleceń lub najbliższy (pierwszy) poniedziałek, chyba, że pacjent zgłosi, że rozpoczyna stosowanie jadłospisu wcześniej lub ustalono inaczej po wcześniejszym uzgodnieniu.
 7. Od piątego dnia roboczego lub pierwszego poniedziałku występującego po przesłaniu jadłospisu i zaleceń rozpoczyna się miesiąc współpracy. Miesiąc współpracy rozpoczyna się np. 7. sierpnia w poniedziałek i kończy 6. września w środę. Współpraca odbywa się drogą mailową. Podczas współpracy nie wykorzystuje się innych form kontaktu. tj. nie korzysta się z rozmów poprzez Instagram, Messenger, WhatsApp, telefonu i innych.
 8. Pacjent nie ma możliwości zawieszenia współpracy ani przesunięcia początku współpracy online 1 miesiąc. Początek współpracy jest sztywną datą, a współpraca jest opieką dietetyczną ciągłą, w trakcie której nie ma możliwości zawieszenia, przesunięcia na później czy podzielenia jej na części.
 9. Po otrzymaniu jadłospisu i zaleceń pacjent ma możliwość wysłania dowolnej ilości pytań do informacji zawartych w przesłanych plikach bezpośrednio po otrzymaniu jak w trakcie całego miesiąca współpracy. Nie odpowiadam na pytania przesłane drogą SMS, poprzez Instagrama, Facebooka czy inny komunikator. Do zadawania pytań do jadłospisu, zaleceń, współpracy służy tylko mail.
 10. Pacjent ma możliwość zadania nielimitowanej liczby pytań w trakcie współpracy drogą mailową. Odpowiedzi na zadawane pytania pojawią się w ciągu 48 h należących do dni roboczych. Nie odpowiadam na pytania w soboty i niedziele.
 11. Po pełnym tygodniu oraz następnych dwóch, trzech, czterech pacjent wypełnia raport (pierwsze 3 strony wywiadu) i wysyła drogą mailową bez mojego ponaglenia. Pacjent otrzymuje odpowiedź na wypełnione raporty w przeciągu 48 h należących do dni roboczych, ewentualne modyfikacje jadłospisu w razie potrzeby i ewentualne dodatkowe wskazówki. Pacjent może otrzymać również dodatkowe pytania doprecyzowujące reakcje na proponowany jadłospis, samopoczucie i inne elementy ustalone jako cel współpracy żywieniowej. Opóźnienia w wysłaniu raportu skutkują ograniczeniem możliwości pomocy z mojej strony. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że współpraca trwa miesiąc i raporty wysyłane z opóźnieniem nie przedłużą czasu trwania współpracy.
 12. Pacjent ma możliwość poprosić o bez kosztową wymianę dwóch posiłków w trakcie współpracy. Trzecia i każda kolejna prośba o całkowitą zmianę posiłku to koszt 20zł/posiłek. 
 13. Po pełnym miesiącu współpracy po wysłaniu czwartego raportu przez pacjenta drogą mailową wysyłam zalecenia dot. aktualnie stosowanej suplementacji, a także ogólne, skrótowe, 1-2 zdaniowe rekomendacje dot. dalszego postępowania żywieniowego. Pacjent ma możliwość zadania po raz ostatni nielimitowanej liczby pytań. Odpowiedzi zostaną przesłane w przeciągu 48 h należących do dni roboczych.
 14.  Pacjent ma możliwość przedłużenia współpracy po 1 miesiącu współpracy wybierając dowolny pakiet. O chęci przedłużenia współpracy powinien poinformować w trakcie trzeciego lub czwartego tygodnia bieżącej współpracy drogą mailową.

Konsultacja stacjonarna + jadłospis na 7 dni x 3+ opieka dietetyczna online przez 3 miesiące (indywidualna, dla pary):

 1. Klient korzystający z konsultacji stacjonarnej z jadłospisem oraz 3 miesięczną opieką online zobowiązany jest do uzupełnienia pliku otrzymanego od Recepcji Level Up (wywiad żywieniowo-zdrowotny) oraz przesłania go na min. 12h przed ustalonym terminem konsultacji na adres mailowy:
 2. W ramach 3-miesięcznej współpracy pacjent otrzymuje 3 konsultacje. Pierwsza konsultacja stacjonarna przed ułożeniem jadłospisu i zaleceń, druga konsultacja online po pierwszym miesiącu, trzecia konsultacja online po drugim miesiącu współpracy. Pierwsza konsultacja stacjonarna trwa do 60 minut, druga i trzecia do 30 minut.
 3. Za przygotowanie do konsultacji uznaje się przesłanie wypełnionego elektronicznie wywiadu otrzymanego po zakupie jadłospisu na 7 dni – współpraca online 1 miesiąc na adres e-mail na min. 12 h przed terminem konsultacji. Do przesyłanego wypełnionego wywiadu można (nie jest to obowiązkowe) dołączyć wyniki badań krwi, moczu, kału, inne badania i testy, zalecenia lekarskie pozbawione danych wrażliwych tj. PESEL, data urodzenia.
 4. Brak przygotowania do konsultacji, tj. brak przesłania wywiadu skutkuje koniecznością zmiany terminu konsultacji do jadłospisu na 7 dni x 3 – współpraca online 3 miesiące. Przesłane dokumenty przez Instagram, Facebook i w inny sposób, niż na adres e-mail nie są analizowane.
 5. Pierwsza konsultacja do jadłospisu na 7 dni x 3 – współpraca online 3 miesiące jest jednorazową analizą sposobu żywienia, objawów, stosowanej do tej pory strategii żywieniowej w chorobie i/lub sporcie, stylu życia, aktywności fizycznej suplementacji z uwzględnieniem wyników badań krwi, moczu, kału oraz dodatkowych badań (jeśli zostaną przedstawione). Pierwsza konsultacja ma za zadanie doprecyzować odpowiedzi zawarte w wywiadzie. Pacjent może zadać nieograniczoną liczbę pytań w trakcie konsultacji. Druga i trzecia konsultacja jest konsultacją kontrolną w celu omówienia próśb, życzeń, dalszych kroków w ramach współpracy do jadłospisu na 7 dni x 3 – współpraca online 3 miesiące.
 6. Przed pierwszą konsultacją nie udzielam porad, nie omawiam przesłanego wcześniej wywiadu, stylu życia, nie doradzam w kwestii zalecanych badań, nie oceniam badań. Cała analiza zostanie przedstawiona w trakcie ustalonego terminu konsultacji. W razie problemów technicznych z wywiadem proszę niezwłocznie skontaktować się mailowo.
 7. W przypadku spóźnienia pacjenta konsultacja nie ulega przedłużeniu o czas spóźnienia ani nie ma możliwości wykorzystania skróconego czasu z winy pacjenta w terminie późniejszym.
 8. Czas oczekiwania wynosi do 10 dni roboczych. Jadłospis na 7 dni wraz z zaleceniami, tabelą zamienników i przewodnikiem po jadłospisie zostaje przesłany drogą mailową w formacie PDF do 10 dni roboczych licząc od daty zrealizowanej konsultacji w ramach jadłospisu na 7 dni x 3 – współpraca online 3 miesiące. Czas oczekiwania na drugi i trzeci jadłospis wynosi do 10 dni roboczych od momentu odbycia konsultacji odpowiednio drugiej i trzeciej. Czas oczekiwania na drugi i trzeci jadłospis nie wlicza się do czasu współpracy.
 9. Za początek współpracy ustala się piąty dzień roboczy po przesłaniu jadłospisu i zaleceń lub najbliższy (pierwszy) poniedziałek, chyba, że pacjent zgłosi, że rozpoczyna stosowanie jadłospisu wcześniej lub ustalono inaczej po wcześniejszym uzgodnieniu.
 10. Od piątego dnia roboczego lub pierwszego poniedziałku występującego po przesłaniu jadłospisu i zaleceń rozpoczyna się 3-miesięczna współpraca. 3-miesięczna współpraca rozpoczyna się np. 7. sierpnia w poniedziałek i kończy 6. listopada w poniedziałek. Czas współpracy może ulec wydłużeniu poprzez czas oczekiwania na drugi i trzeci jadłospis. Współpraca odbywa się drogą mailową. Podczas współpracy nie wykorzystuje się innych form kontaktu. tj. nie korzysta się z rozmów poprzez Instagram, Messenger, WhatsApp, telefonu i innych.
 11. Pacjent ma możliwość jednorazowego zawieszenia współpracy w trakcie 3 miesięcy na maksymalny okres 2 tygodni. Nie ma możliwości zawieszenia na okres dłuższy niż 2 tygodnia, przesunięcia rozpoczęcia współpracy na później czy podzielenia jej na części.  Chęć zawieszenia współpracy należy zgłosić drogą mailową.
 12. Po rozpoczęciu 3-miesięcznej współpracy rozpoczyna się 3-miesięczna opieka dietetyczna z dopuszczalnym zawieszeniem współpracy na maksymalnie 2 tygodnie. W przypadku braku kontaktu ze strony pacjenta przez okres 3 miesięcy pacjent traci prawo do otrzymania drugiego i trzeciego jadłospisu. Pacjentowi nie przysługuje zwrot środków za niezrealizowaną przez pacjenta współpracę oraz brak drugiego i trzeciego jadłospisu.
 13. Każdorazowo po otrzymaniu jadłospisu i zaleceń pacjent ma możliwość wysłania dowolnej ilości pytań do informacji zawartych w przesłanych plikach bezpośrednio po otrzymaniu jak w trakcie całych 3 miesięcy współpracy. Nie odpowiadam na pytania przesłane drogą SMS, poprzez Instagrama, Facebooka czy inny komunikator. Do zadawania pytań do jadłospisu, zaleceń, współpracy służy tylko mail.
 14. Pacjent ma możliwość zadania nielimitowanej liczby pytań w trakcie współpracy drogą mailową. Odpowiedzi na zadawane pytania pojawią się w ciągu 48 h należących do dni roboczych. Nie odpowiadam na pytania w soboty i niedziele.
 15. W każdym miesiącu z trzech miesięcy współpracy po pełnym tygodniu oraz następnych dwóch, trzech, czterech pacjent wypełnia raport (pierwsze 3 strony wywiadu) i wysyła drogą mailową bez mojego ponaglenia. Pacjent otrzymuje odpowiedź na wypełnione raporty w przeciągu 48 h należących do dni roboczych, ewentualne modyfikacje jadłospisu w razie potrzeby i ewentualne dodatkowe wskazówki. Pacjent może otrzymać również dodatkowe pytania doprecyzowujące reakcje na proponowany jadłospis, samopoczucie i inne elementy ustalone jako cel współpracy żywieniowej. Opóźnienia w wysłaniu raportu skutkują ograniczeniem możliwości pomocy z mojej strony. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że współpraca trwa 3 miesiące, a raporty wysyłane z opóźnieniem nie przedłużają czasu trwania współpracy.
 16. Pacjent ma możliwość poprosić o bez kosztową wymianę dwóch posiłków w każdym jadłospisie w trakcie współpracy. Trzecia i każda kolejna prośba dot. tego samego jadłospisu o całkowitą zmianę posiłku to koszt 20zł/posiłek. 
 17. Po 3 miesiącach współpracy po wysłaniu czwartego raportu przez pacjenta drogą mailową wysyłam zalecenia dot. aktualnie stosowanej suplementacji, a także ogólne, skrótowe, 1-2 zdaniowe rekomendacje dot. dalszego postępowania żywieniowego. Pacjent ma możliwość zadania po raz ostatni nielimitowanej liczby pytań. Odpowiedzi zostaną przesłane w przeciągu 48 h należących do dni roboczych.
 18. Pacjent ma możliwość przedłużenia współpracy po 3 miesiącach współpracy wybierając dowolny pakiet. O chęci przedłużenia współpracy powinien poinformować w trakcie ostatniego, trzeciego miesiąca współpracy w ramach bieżącej współpracy drogą mailową.

REGULAMIN ANALIZY SKŁADU CIAŁA

 1. Termin analizy składu ciała ustalany jest z Recepcją Level Up.
 2. Pacjent powinien: unikać wysiłku fizycznego na min. 12h przed terminem analizy, unikać korzystania z sauny na min. 12h przed terminem analizy, unikać spożywania alkoholu, herbaty z pokrzywy oraz innych herbat o działaniu odwadniającym na min. 48 h przed terminem analizy, nie spożywać i nie pić płynów min. 60 minut przed analizą, nie wykazywać objawów infekcji i chorób infekcyjnych na min. 12h przed analizą, poinformować o dacie ostatniej miesiączki, co ma wpływ na omówienie wyników analizy, opróżnić pęcherz na ok. 15 minut przed analizą, zdjąć skarpetki, wyjąć metalowe przedmioty z kieszeni, zdjąć biżuterię przed analizą.
 3. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do przeprowadzenia analizy składu ciała jest: wszczepiony rozrusznik serca, stan w ciąży lub podejrzenie ciąży.
 4. Pacjent oświadcza, że poddając się analizie składu ciała nie posiada rozrusznika serca, nie jest w ciąży i nie podejrzewa ciąży. 
 5. Po analizie składu ciała Pacjent otrzymuje fizyczny wydruk karty analizy lub w formie PDF na adres mailowy bez omówienia wyników.
 6. Omówienie wyników Analizy następuje tylko i wyłącznie po opłaceniu konkretnej usługi.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z LEVEL UP STUDIO

 1. Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony danych Administratorem
  Państwa danych osobowych są Level Up Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Warmińskiej 1, kod pocztowy 60-622 Poznań, tel. 785 420 037, e-mail: ́my inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
 2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne:
  Będziemy przetwarzali Państwa dane ponieważ korzystają Państwo z usług naszego obiektu.Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz dane dotyczące płatności) będą więc przetwarzane w celu zawarcia z Państwem umowy i jej realizacji na podstawie:
  a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  b) art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z obowiązującymi nas przepisami archiwalnymi oraz innymi przepisami prawa w tym m.in. obowiązującą nas ustawą o rachunkowości, ustawą o podatku od towarów i usług.
 3. Komu przekazujemy Państwa dane?
  W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z którymi zawarliśmy umowy w szczególności:
  – na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych,
  – na korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting poczty elektronicznej).
  Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
  Odbiorcami Państwa danych może być także firma (podmiot przetwarzający) z którą zawrzemy umowę na niszczenie dokumentów archiwalnych.
  Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
  W związku z dokonywaniem płatności odbiorcą Państwa danych może być obsługujący nas bank lub serwis płatności elektronicznych.
  Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Okres przechowywania danych
  Będziemy przechowywać Państwa dane do końca roku, następującego po roku, w którym korzystali Państwo z naszego obiektu, a następnie dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.
 5. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Obowiązek podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Nie są Państwo zobowiązani do ich podania, lecz ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości korzystania z usług naszego obiektu.
Przewiń na górę